เมื่อวิวัฒนาการล่าสุดอย่างปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ได้ก้าวเข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น จนเรียกได้ว่าอยู่ในแทบทุกมิติของชีวิตเรา ในวันนี้ เราต่างชื่นชมยินดีกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI ที่อำนวยความสะดวกทั้งประหยัดเวลา ลดต้นทุน ประหยัดทรัพยากร และหลายต่อหลายครั้งที่มันรู้ใจและเข้าถึงความต้องการลึกๆ ของเราได้อย่างน่าประหลาด

เราไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่เราเองก็อดที่จะรู้สึกแคลบแคลงกับวิวัฒนาการเหล่านี้ไม่ได้ว่า หากวันหนึ่งคอมพิวเตอร์จะสามารถ “คิด” ได้เช่นเดียวกับมนุษย์ หรือแม้กระทั่งมีความฉลาดทางอารมณ์ และเข้าใจความรู้สึกต่างๆ ของคน AI ที่ยิ่งขยับเข้าใกล้ความเป็นมนุษย์และวิวัฒน์ไปถึงจุดที่ฉลาดเหนือมนุษย์หรือไม่

นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเรียนรู้ว่า ในวันนี้ เทคโนโลยี AI อยู่จุดไหน แล้วใครกันแน่ที่วิ่งตามใคร

ช่องทางอื่นสำหรับการอ่านนิตยสารคิดออนไลน์

resource_a.png resource_g.png kid_app.png pdf_icon.pngissu_icon.png