เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว

แต่ผลการศึกษาล่าสุดในสหรัฐฯ พบว่า เจนซีเสพสื่อออนไลน์ที่พวกเขาเติบโตมาพร้อมกันอย่างมีวิจารณญาณ นอกจากนั้น พวกเขายังเป็นผู้บริโภคที่ฉลาด เชื่อมั่นและให้คุณค่ากับแบรนด์สินค้าที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเติบโตในช่วงเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ได้หล่อหลอมให้เจนซีมีทัศนคติในการใช้เงินแบบอนุรักษ์นิยมมากกว่าคนรุ่นก่อนหน้า พวกเขามุ่งสร้างเสถียรภาพทางการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อบวกเข้ากับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ รักอิสระ ความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เจนซีจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลก

การที่เราจะตั้งธงคาดการณ์ปัญหา พร้อมแสวงหาวิธีการ “ปกป้อง” พวกเขาจากสถานการณ์ที่เรามองว่าจะเป็นวิกฤตอย่างพรั่นพรึง นั่นอาจไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ “เรียนรู้” ที่จะเป็นตัวของตัวเอง การเปิดใจยอมรับ ปรับตัว พร้อมกับติดอาวุธในการใช้ชีวิตให้พวกเขา ผ่านการ “ทำเป็นตัวอย่าง” ที่ดีต่างหาก น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำ จากนั้นก็แค่เฝ้ารอดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่พวกเขากำลังจะสร้างขึ้นให้ “คนรุ่นเขา” อย่างแท้จริง

ช่องทางอื่นสำหรับการอ่านนิตยสารคิดออนไลน์

resource_a.png resource_g.png kid_app.png pdf_icon.pngissu_icon.png