ที่มา : สรุปเนื้อหาจาก 11 ความเห็นผู้เชี่ยวชาญ นิตยสาร Creative Thailand ฉบับพิเศษ Life after COVID-19