[Featured Film]
The Platform (2019)

กำกับโดย กัลเดอร์ กัซเตลู อูร์รูเดีย (Galder Gaztelu-Urrutia)
The Platform ภาพยนตร์จากเน็ตฟลิกซ์ที่นำเสนอการเข้าถึงทรัพยากรซึ่งมีอยู่จำกัดและการแบ่งปันทรัพยากรผ่านการส่งต่ออาหารได้อย่างลึกซึ้ง “อาหาร” เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างของทรัพยากรที่ควรได้รับการจัดสรรและแบ่งปันอย่างเท่าเทียม แต่กลับถูกจำกัดให้คนเพียงบางกลุ่ม บางชนชั้น โดยมีลำดับขั้นทางสังคมเป็นตัวกำหนดโอกาสและการเข้าถึง ผู้ที่ได้โอกาสเข้าถึงก่อนจึงมักตักตวงจนหลงลืมว่ายังมีคนอีกมากมายรอใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ลำดับขั้นการเข้าถึงอาหารเปลี่ยนไปทุกเดือน คนข้างบนที่กอบโกยอย่างบ้าคลั่ง วันหนึ่งอาจจะต้องหล่นมาอยู่ชั้นล่างสุด เพื่อมาเรียนรู้ความหิวโหย ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีชีวิตรอดและรอโอกาสในครั้งต่อไป เราจะทำอย่างไรกับ “อาหาร” ทรัพยากรที่มีจำกัดนี้ให้เท่าเทียม โมเดลการแบ่งปันจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยทุกคนให้รอด การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนทุกลำดับขั้น โดยเฉพาะคนข้างบนให้หยุดกอบโกยและตระหนักถึงความทุกข์ยากของคนข้างล่าง ทว่าจะมีสักกี่คนที่ยอมปล่อยโอกาสตรงหน้าให้หลุดมือ 

“การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ” เหตุนี้จึงต้องมีคนนำสาร (The Message) เพื่อส่วนรวมไปปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยเพิ่มโอกาส และยกระดับชีวิตของผู้คนได้ โดยลำดับขั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเราเอง เมื่อทุกคนร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน ถึงแม้สุดท้ายแล้วอาจไม่ตรงตามสิ่งที่คาดหวัง แต่เราก็ยังได้สร้างเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน ความหมายของ “ลูก” สิ่งที่ตัวละครอย่างมิฮารุพยายามตามหาในศูนย์ดูแลตัวเองแนวตั้งแห่งนี้ คือบุคคลที่ไม่มีใครเคยเห็นและเชื่อว่าไม่มีอยู่จริง สิ่งนี้เป็นเสมือนนัยยะที่สะท้อนถึงผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เพียงเพราะเราไม่เคยตระหนักถึง จึงคิดว่าไม่มีอยู่ แต่แท้จริงแล้ว อาจเป็นเพราะเราที่เลือกปิดหูปิดตาตัวเอง 

เมื่อดูจบแล้วคุณเป็นคนประเภทไหน 1. คนที่อยู่ด้านบน สุขสบายแล้ว กอบโกยอย่างที่ใจอยาก 2. คนที่อยู่ด้านล่าง ผู้ที่ยอมรับสภาพการเอารัดเอาเปรียบ ไม่อยากเดือดร้อนจึงไม่เรียกร้องอะไร หรือ 3. คนที่ร่วงหล่น และลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง 

[Magazine]
Food Documentary 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบประกอบอาหารบางชนิดมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน และเกี่ยวข้องกับบริบททางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างเหนียวแน่น อาหารที่เราบริโภคจำนวนมากจึงมีแง่มุมน่าสนใจที่อาจยังไม่เคยรู้มาก่อน เช่น “ไก่” อาหารที่ได้รับความนิยมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งยังถือเป็นอาหารแห่งสันติภาพที่ตอบโจทย์ของคนทุกเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม “เกลือ” วัตถุดิบสำคัญในการถนอมอาหารที่คนโบราณเคยถึงกับก่อสงครามเพื่อครอบครองมันมาแล้ว “ข้าว” อาหารที่คนไทยบริโภคเป็นอาหารหลัก ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิต ชุมชน และสังคม หรือ “มะเขือเทศ” สัญลักษณ์ที่แสดงถึงแก่นแท้ของอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียน 

[Database]
Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food

โดย Timothy A. Wise
ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ทรัพยากรทางอาหารมีจำกัดและดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต เนื่องจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศส่งผลโดยตรงต่อปริมาณผลผลิต การต่อสู้ของมนุษยชาติเพื่อความมั่นคงทางอาหารจึงเป็นนโยบายภาคการเกษตรหลักของหลายประเทศ Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food บทความจากฐานข้อมูลออนไลน์วารสารเชิงวิชาการ EBSCO วิพากษ์แนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมภาคการเกษตรไว้อย่างครอบคลุม เช่น การปฏิวัติเขียวที่เคยเป็นความหวังในการเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่กลับกลายเป็นผลร้ายแรงย้อนกลับมาทำร้ายเกษตรกร ความสมดุลของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะดินและน้ำ ไปถึงความแคลงใจต่อพืชพันธุ์ที่ผ่านการตกแต่งพันธุกรรม และแนวทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนที่อาจเป็นทางรอดให้กับความอิ่มท้องอย่างมีคุณภาพของมนุษย์

[Book]
Hybrid Food Retail: Redesigning Supermarkets for the Experiential Turn

โดย Bernhard Franken, Aline Cymera และ Alina Cymera
การช้อปปิ้งออนไลน์และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบรุนแรนต่ออุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องอุปโภคบริโภค ซูุเปอร์มาร์เก็ตที่วางขายสินค้าแบบดั้งเดิมนั้นไม่สามารถดึงดูดความสนใจลูกค้าให้เดินทางออกจากบ้านมาจับจ่ายได้อีกต่อไป ราคาสินค้าที่เคยเป็นจุดแข็งทางการตลาดกลายเป็นจุดอ่อนที่สู้ไปก็มีแต่เจ็บตัว นักการตลาดต้องกลับมาทบทวน ไตร่ตรองมองหากลยุทธ์ที่สินค้าออนไลน์ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ และสิ่งนั้นก็คือ “ประสบการณ์ของลูกค้า” ที่จะได้รับจากการเดินเข้าห้างสรรพสินค้า นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินก้าวเข้ามา โจทย์ใหม่ที่ท้าทายนักการตลาดนี้จึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกับนักออกแบบเชิงโครงสร้างและนักออกแบบประสบการณ์ เพื่อทำให้การออกจากบ้านมาห้างสรรพสินค้าเป็นประสบการณ์ที่การซื้อสินค้าออนไลน์ทดแทนไม่ได้

ค้นหาหนังสือ นิตยสาร วารสารวิชาการ และทรัพยากรองค์ความรู้สร้างสรรค์เพิ่มเติมได้ที่ library.tcdc.or.th

เรื่อง : อำภา น้อยศรี