[Database] 
Passport GMID (Global Market Information Database) 
The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism

คำถามที่สำคัญในขณะนี้คือ อีกนานแค่ไหนที่ผลกระทบจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้จะสิ้นสุด และเมื่อไรที่เราจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอีกครั้ง รายงาน The Impact of Coronavirus on Travel and Tourism ได้ทำการประเมินผลกระทบด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยนำข้อมูลมาจากฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ Euromonitor International Passport และข้อมูลจาก Travel Forecast Model แดชบอร์ดที่สรุปข้อมูลล่าสุดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ และการวางกลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในการกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

ทั้งนี้ โควิด-19 นับเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลให้การท่องเที่ยวทั่วโลกหยุดชะงัก รัฐบาลในหลายประเทศจำเป็นต้องออกมาตรการควบคุมการเดินทางและการล็อกดาวน์เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้าน อาทิ ปริมาณการเดินทางทางอากาศที่ลดลงถึงร้อยละ 95 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่มีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้คนจำนวนมากหันไปใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับการเดินทางในอนาคต เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวเสมือนจริง หรือ Virtual Travel Experience ในขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเริ่มสนใจที่จะวางแผนปลดล็อกความต้องการในการท่องเที่ยวในประเทศบ้างแล้ว นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการในการเดินทางยังถูกปรับใช้สำหรับการเดินทางเพื่อการประชุมหรือเจรจาทางการค้าได้ด้้วย โดยพบว่า มีปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการประชุมแบบเสมือนจริง หรือ Virtual Meeting โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือแม้แต่การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการที่เริ่มขยับขยายจากแพลตฟอร์มออฟไลน์มาสู่การจัดงานในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“COVID-19 will leave a lasting scar on travel” นั่นหมายถึงการที่โรคระบาดนี้จะส่งผลกระทบที่สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลสำหรับรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คน ความท้าทายที่สำคัญของการเดินทางและการท่องเที่ยวในอนาคต จึงเป็นการเร่งหาวิธีการตอบความต้องการที่เป็นแกนหลักของการเดินทาง ซึ่งก็คือการแสวงหาประสบการณ์ร่วมทางสังคม (Social Experience) ของเหล่านักเดินทางให้ยังคงมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวโดยตรง และยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ยอมรับได้ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม และการดูแลทุกจุดสัมผัสให้สะอาดปลอดเชื้อ เป็นต้น 

เพราะในที่สุดเมื่อวิกฤตนี้ผ่านพ้นไป ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะเป็นตัวกำหนดวิธีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากโดยปกติแล้ว ความต้องการด้านการท่องเที่ยวนั้นจะขึ้นอยู่กับรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนระดับกลางถึงบน ซึ่งการคาดการณ์รายจ่ายด้านการท่องเที่ยวจากรายงานในครั้งนี้ประเมินไว้ว่า เราอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามปีเพื่อที่ทุกอย่างจะฟื้นตัวกลับไปสู่ภาวะปกติก่อนวิกฤตโควิด-19 

[Database] 
WGSN 
Adapted Lifestyles: Travel 
โดย Joe McDonnell

เราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่า โควิด-19 ได้เปลี่ยนวิธีคิดของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางให้ต่างไปจากเดิม เนื่องจากนักท่องเที่ยวเริ่มตระหนักถึงเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จึงพยายามลดความเสี่ยงของการสัมผัสและพบปะกับผู้คนจำนวนมากในสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น ศูนย์กลางการขนส่ง รวมถึงยังมีความกังวลด้านสถานะทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย และข้อจำกัดของการเดินทางไปต่างประเทศที่กลายเป็นเรื่องยากในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นผลให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นอีกครั้ง และการท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่นอกจากจะตอบโจทย์เรื่องข้อกังวลในการเดินทางระหว่างนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ของนักเดินทาง เช่น การสร้างระบบการให้บริการที่ลดจุดสัมผัสให้น้อยที่สุด เช่น ระบบเช็กอินอัตโนมัติ การเลี่ยงการใช้บัตรโดยสาร และใช้การจดจำใบหน้าแทนการตรวจสอบหนังสือเดินทาง ไปจนถึงการสร้างมาตรฐานด้านความสะอาดในจุดเสี่ยง เช่น มือจับประตูทางเข้าของโรงแรมและร้านอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการคาดการณ์ว่า การท่องเที่ยวหลังจากการระบาดของไวรัสโคโรนานั้น นักท่องเที่ยวจะตระหนักถึง 4 ประเด็นสำคัญ คือ 

  1. ความสะอาด - นักเดินทางจะให้ความสำคัญกับสุขอนามัยและความสะอาดของการขนส่งและที่พัก 
  2. ความเป็นส่วนตัว - นักท่องเที่ยวจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นท้องถิ่นและส่วนตัวมากกว่าสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากสาธารณะ และมีแนวโน้มจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากกว่าเที่ยวในเมือง รวมถึงเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวแทนการใช้รถขนส่งสาธารณะ โดยไปกับกลุ่มคนที่สนิทไว้ใจกันในเรื่องความสะอาดมากกว่าไปกับกลุ่มทัวร์ 
  3. ความโปร่งใส - นักท่องเที่ยวต้องการรูปแบบการเดินทางที่สามารถตรวจสอบการคืนเงินได้อย่างชัดเจนและมีนโยบายการยกเลิกการเดินทางที่ยืดหยุ่น 
  4. ความเป็นท้องถิ่น – นักท่องเที่ยวจะนิยมเที่ยวท้องถิ่นขึ้น เนื่องจากธุรกิจขนาดเล็กต่างได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงและบางเมืองมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวต้องการช่วยสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

[Podcast]
Radical Localism will Drive the Immediate Future of Travel  
โดย Rafat Ali

อนาคตของการเดินทางจะเป็นไปในทิศทางใด Rafat Ali ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Skift บริษัทที่ให้บริการข่าวสารงานวิจัย ข้อมูลเชิงลึก และการตลาด สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกกล่าวว่า หลักพื้นฐานสำคัญคือการช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับแนวโน้มการชะลอตัวของการกลับสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังยุคโคโรนาไวรัส พร้อมคาดการณ์ว่าจะมีเทรนด์ใหม่คือ "Localism" เกิดขึ้น โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในชุมชนและบริเวณโดยรอบที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปัจจัยของภาวะการเงินของนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการคำนึงถึงสุขอนามัยและความสะอาด ท้องถิ่นจะต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเพราะจะเป็นตัวขับเคลื่อนอนาคตที่สำคัญของการท่องเที่ยว ในหลาย ๆ ประเทศได้ให้การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ และส่งเสริมให้ผู้คนออกไปเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเองซึ่งอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อย รวมไปถึงการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้ นอกจากนี้ Ali ยังพูดถึงประเด็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสังคมทั่วสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป 

ผู้ที่สนใจสามารถรับฟังการสนทนาครั้งนี้ได้ที่ quo-global.com/podcasts โดยเป็นหนึ่งในซีรีส์ของพอดแคสต์ "อนาคตของการเดินทาง" (The Future of Travel) ที่เชิญคนสำคัญในแวดวงการบริการและการท่องเที่ยวมาร่วมสนทนาถึงอนาคตของการเดินทาง พร้อมร่วมสำรวจปัญหาที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ที่มาภาพ : WGSN

เรื่อง : จีรนันท์ ศิวะโมกข์ลัคณา และ ไพวรินทร์ สืบบุก